Avís legal i política de privacitat

Dades identificatives.

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació, es reflecteixen les següents dades: l’empresa titular de fepre.es és FERRETERIA I PREMSES, S.A., amb domicili a aquest efecte en Polígon Industrial Can Jardí, carrer. Schubert Naves 9 a 11 de Rubí (08191), Barcelona, Espanya, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, C.I.F A08787632, telèfon +34 936 970 103, i correu electrònic de contacte: marketing@fepre.com.

Usuaris.

L’accés i / o ús d’aquest portal de FERRETERIA I PREMSES, S.A. atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

Enllaços.

En cas que en FERRETERIA I PREMSES, S. A. es disposessin enllaços o enllaços feia altres llocs d’Internet, FERRETERIA I PREMSES, S.A. no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas FERRETERIA I PREMSES, S.A. assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Modificacions.

FERRETERIA I PREMSES, S.A. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

Exclusió de garanties i responsabilitat.

FERRETERIA I PREMSES, S.A. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

Propietat intel·lectual i industrial.

FERRETERIA I PREMSES, S.A. per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos ; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de FERRETERIA I PREMSES, S.A. o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part els continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de FERRETERIA I PREMSES, S.A. creadora del lloc web. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de FERRETERIA I PREMSES, S.A. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el les pàgines de FERRETERIA I PREMSES, S.A.

Ús del portal.

Proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, «els continguts») en Internet pertanyents a FERRETERIA I PREMSES, S.A. o als seus llicenciadors als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que FERRETERIA I PREMSES, S.A. ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (1) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (2) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (3) provocar danys en els sistemes físics i lògics de FERRETERIA I PREMSES, S.A., dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (4) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. FERRETERIA I PREMSES, S.A. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, FERRETERIA I PREMSES, S.A. no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

POLÍTICA de cookies.

FERRETERIA I PREMSES, S.A. pel seu propi compte o la d’un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesurament, poden utilitzar cookies quan un usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació. Les cookies utilitzades pel lloc web s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l’usuari. Mitjançant l’ús de les cookies és possible que el servidor on es troba la web, reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita. S’utilitzen també per a mesurar l’audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat de la recepció de cookies i per a impedir la seva instal·lació en el seu equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar aquesta informació. Per a utilitzar el lloc web, no resulta necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web, o el tercer que actuï en el seu nom, sense perjudici que sigui necessari que l’usuari iniciï una sessió com a tal en cadascun dels serveis la prestació dels quals requereixi el previ registre o «*login». En cap cas s’utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal.

Modificació de les presents condicions i durada.

FERRETERIA I PREMSES, S.A. podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.
Legislació aplicable i jurisdicció:
La relació entre FERRETERIA I PREMSES, S.A. i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Política de Privacitat.

En compliment del que s’estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i del Reglament Europeu UE 2016/679 l’informem del següent: Identitat i dades de contacte del responsable del tractament. Comuniquem que les dades que vostè ens faciliti quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers titularitat de FERRETERIA I PREMSES, S.A. amb CIF A08787632, degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades, amb la finalitat de poder prestar els nostres serveis, així com per a mantenir-li informat sobre qüestions relatives a l’activitat de l’empresa i els seus serveis.

Modalitat de recollida i tractament de les dades.

Les dades es recullen directament de l’interessat, en forma presencial o mitjançant el formulari de la nostra web corporativa, facilitant al mateix tota la informació necessària que preveu la llei. El tractament es realitza mitjançant instruments automatitzats en compliment de la normativa i de conformitat amb els principis de correcció, licitud, transparència i tutela de la seva confidencialitat i drets. El nostre sistema informàtic està estructurat de manera que es pugui prevenir la pèrdua de dades, usos il·lícits o no correctes i accessos no autoritzats, complint amb les normes de seguretat exigibles. Així mateix, se l’informa que les seves dades podran ser utilitzats per a la remissió de comunicacions comercials, remeses per correu ordinari i electrònic, sms i telèfon.

Base jurídica – Finalitat del tractament.

Les dades comunicades seran únicament els estrictament indispensables per a l’execució de la prestació sol·licitada: pressupostos, factures, informe. La comunicació d’aquestes dades és obligatòria per a poder donar execució als serveis que se li han ofert i una possible denegació de la comunicació per la seva part comportarà per a aquesta empresa la impossibilitat de complir amb les prestacions acordades.

Destinataris als quals se’ls pot comunicar les seves dades.

Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte quan sigui necessari i indispensable (o, en tot cas, funcional) per al desenvolupament dels serveis que ens ha demanat o hi hagi una obligació legal. Es realitzaran altres possibles comunicacions a altres subjectes (autoritzats, nomenats i instruïts específicament pel Responsable). Les seves dades no es difondran a tercers sense que vostè hagi prestat prèviament i expressament el seu consentiment i no seran objecte de transmissió, en cap concepte, a tercers països fora de la UE.

Durada de la conservació de les dades de caràcter personal.

Les seves dades de caràcter personal es conservaran durant el temps considerat útil per a l’execució de la prestació sol·licitada o per a la gestió d’activitats administratives posteriors, FERRETERIA I PREMSES, S.A. es compromet a tractar de manera confidencial les dades de caràcter personal facilitats i tornar-les a l’interessat o destruir una vegada finalitzada la relació contractual.

Drets de l’interessat i revocació del consentiment prestat.

Vostè té dret a sol·licitar al titular, en qualsevol moment, l’accés a les seves dades, així com la rectificació, la cancel·lació o la portabilitat d’aquests. Així mateix, té dret a sol·licitar la limitació del tractament o oposar-se a aquest. A més, podrà revocar en qualsevol moment els consentiments prestats a través de la present nota informativa, dirigint la seva sol·licitud a marketing@fepre.com , aportant acreditació de la seva identitat. En cas que consideri que les seves dades hagin estat tractats de manera il·legítima, té dret a dirigir-se a l’Autoritat de Control per a presentar una reclamació.

Processos de decisió automatitzats.

Consentiment exprés. El titular no utilitza, de cap manera, processos de decisió automatitzats concernents a les seves dades de caràcter personal. Amb l’enviament de les seves dades de caràcter personal a través del nostre formulari en la web vostè dona fe de l’exactitud i actualització d’aquests, que ha estat informat de manera comprensible, precisa i inequívoca de l’ús i tractament que s’apliquessin a les seves dades, dels drets que li assisteixen i que dona el seu consentiment exprés perquè FERRETERIA I PREMSES, S.A. els pugui utilitzar exclusivament per al fi concret del servei contractat.